Foredrag lokale geomatikkdager i Tromsø 2019

 

Program

Matrikkel landmåling

Oppmålingsforretning. Saksgang og dataflyt mellom ulike verktøy. Geir Heksem, Norkart.

Hva kjennetegner en god protokoll i oppmålingsforretningen

Elen Smaadal. Statens vegvesen, region vest

Hvordan måle med CPOS nøyaktighet på nettbrett/ smarttelefon

Magnus Bratvold, Norgeodesi AS

God landmålerskikk

Hermod Johansen. Tromsø kommune

Onsdag 13. mars

Plan og geodata

Produktspesifikasjon FKB-Havn

Mika Sundin, Kartverket Kristiansand

Kystsoneplan, Sør Troms og midt Troms. Planprosess og veien videre,

Inger Andreasen, Lenvik kommune. Prosjektleder kystsoneplanen

Digitalisering av gamle reguleringsplaner – nytteverdi ved å ha de på vektorformat

Roger Skog, Lenvik kommune.

Romlige arealplaner – hvordan håndtere arealplaner i 3D.

Kjell Sandal. Norconsult informasjonssystemer AS

Bruks – og eierrettigheter Norges største eiendom – Finnmarkseiendommen.

Jon Opsahl, Finnmarkskommisjonen.

 

Torsdag 14. mars

Matrikkelkartets manglende troverdighet. Domstol som ikke følger loven.

Arnulf Sørum, Nord- Troms Jordskifterett.

Et lite stykke Geonorge

Henrik Gulliksen Schuller, Kartverket

Bruk av drone i kommunal forvaltning

Hans Idar Haldorsen, GeoNord AS

Sånn bruker vi det offentlige kartgrunnlaget i saksbehandlingen

Hans-Victor Wexselsen, Meldal kommune 

Kartverkets time. Hva har planleggeren, ambulansesjåføren og kua til felles

Steinar Vaadal, Kartverket

Region reform. Hva må gjøres ved Kommune og fylkes sammenslåing

Bernt Strømsli, Kartverket Trondheim

Dr. VictorVektor tester QGiS med høyre hjernehalvdel og lager StreetView etter Reodor Felgen metoden

Hans-Victor Wexselsen, Meldal kommune.

 

 

 

Annonser