Torjus Sandåker, SPIDER Solutions as

Torjus Sandåker er daglig leder i SPIDER Solutions as.

Transportplanlegging for ulike tjenester

SPIDER Solutions tilbyr et avansert verktøy for planlegging/optimering av distribusjon og innhenting av gods. SPIDER kan også benyttes ved planlegging av f.eks. ruter for selgere, serviceteknikere eller hjemmehjelp. SPIDER kan optimere store case med flere tusen ordre som fordeles på flere hundre biler.

Annonser