Torgeir Ferdinand Klingenberg, Kartverket

Ferdinand er har en master i geomatikk ved UiO, med fokus på fjernanalyse. For tiden jobber han med satellittdata i Kartverkets fotogrammetriavdeling.

Kvalitetskontroll av Sentinel-2 data og høydemodeller

Sentinel-2 satellittbilder blir i dag ortorektifisert med høydemodellen PlanetDEM90. I et pilotprosjekt med ESA, mottar Norge Sentinel-2 L1C bilder hvor Kartverkets høydemodell DTM10 er brukt i ortorektifiseringsprosessen. I presentasjonen vil vi gjennomgå resultater fra to analyser: 1) Kvalitetssjekk av PlanetDEM90, og 2) test av geometrisk nøyaktighet på Sentinel-2 bilder ortorektifisert med PlanetDEM90 og DTM10.

Annonser