Tore Jensen, Geodata

Tore Jensen_web

Tore Jensen jobber i salgsavdelingen som Teknisk rådgiver og har lang erfaring med ESRI/ArcGIS programvare. Siden 2005 spesialisert på GIS i offentlig forvaltning, beredskap, ROS, Politi, Brann, Forsvar og Helse.

Automatiserte analyser og leveranser i kommunen

Et viktig bidrag for å digitalisere kommunen kan være å automatisere rutiner ved hjelp av GIS. Det vil bety at arbeidsoppgavene kan løses raskere og på en objektiv måte, dvs. likt fra gang til gang da kunnskapen ligger i analysen. Det vil også medføre en sikkerhet mot forglemmelser og tilhørende konsekvenser. Vi vil vise noen eksempler på dette fra noen kunder med våre løsninger. Sluttbrukere kan være servicetorg, byggesaksbehandlere, planleggere, meglere og andre.

Annonser