Tore Jensen, Geodata AS

45_Tore Jensen, Geodata

Tore Jensen jobber i salgsavdelingen som teknisk rådgiver og har lang erfaring med ESRI/ArcGIS programvare. Siden 2005 spesialisert på GIS i offentlig forvaltning, beredskap, ROS, Politi, Brann, Forsvar og Helse.

 Smarte sykkelbyer

Smarte byer er tilrettelagt for sykkel, og kartet er et sentralt verktøy i planleggingsfasen. Ved hjelp av geografiske analyser kan vi finne ut hvor folk allerede sykler (eksempelvis data fra STRAVA), hvor de ønsker å sykle, og hvor det er utfordringer i dag. Dette gir oss viktig innsikt ved planlegging av nye sykkelveier, utplassering av bysykler og i tillegg kan vi gjøre preventive tiltak på strekninger og steder hvor det forekommer mange ulykker.

Annonser