Torbjørn Skogsrød, NTNU Gjøvik

25_Torbjørn Skogsrød, NTNU

Torbjørn Skogsrød er dekan ved institutt for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU Gjøvik.

Muligheter og eksempler med 3D-printing

NTNU Gjøvik har Norges best utstyrte 3D-print-labmiljø. Foredraget vil belyse hvilke muligheter som ligger i teknologien.

Annonser