Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer as

Tor Olav Almås er produkteier i Norconsult Informasjonssystemer.

 

Grenseflata mellom BIM og GIS

Foredraget har fokus på hvordan BIM kan utnyttes i ulike faser av byggesaksbehandlingen. Hvordan kan BIM forenkle prosessen for ansvarlige søker ved utarbeidelse av byggesøknader og hvordan utnytte BIM i kommunal saksbehandling og forvaltning av matrikkel, tiltak og bygg.

Annonser