Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum

9_Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum

Tor Kjetil Nilsen er eier og utviklingsleder i Arkitektum og har 17 års erfaring med systemutvikling, systemarkitektur, prosessmodellering, informasjonsmodeller og standardisering. Han har deltatt aktivt i standardiseringsprosjektene GeoIntegrasjon, KS Resultat XML og Geosynkronisering. Jobber med standarder og grensesnitt i KS KommIT for NOARK5, eByggesak, eByggesøknad og eKostra. For Kartverket så arbeider han med systemutvikling og systemarkitektur i nasjonal geoportal og Norge digitalt infrastruktur.

Geointegrasjon

Annonser