Tor Gunnar Øverli, KS og KMD (Asplan Viak Internet as)

41_Tor Gunnar Øverli

Tor Gunnar Øverli er daglig leder i Asplan Viak Internet AS og ansvarlig for Asplan Viak sin internasjonale virksomhet. Han er utdannet sivilingeniør i kartfag fra daværende NLH i 1995. Han har deltatt i en rekke ulike prosjekter knyttet til geodesi, standardisering, plan- og byggesak, adressering, nasjonale geodatainfrastruktur og systemutvikling – innenlands og utenlands.

Ny tilnærming til arealplanlegging – ePlansak og romlige digitale reguleringsplaner

Det pågår en rekke aktiviteter for å forenkle og fornye arealplanlegging i Norge. I tilknytning til den digitaliserte delen av dette arbeidet har både KS og KMD pågående aktiviteter med høy relevans for geomatikkmiljøet. Foredraget vil gi et innblikk i følgende konkrete aktiviteter;

  • ePlansak
  • ByggLett2
  • Nasjonal mal for reguleringsbestemmelser (og datamodell for denne)
  • Reguleringsplan i 3D
Annonser