Tommy Jenssen, Harstad kommune

Tommy Jenssen er avdelingsingeniør for areal og byggesak i Harstad kommune.

Søknader om seksjonering og reseksjonering, erfaringer fra saksbehandling etter ny lov om eierseksjonering

Foredraget vil komme inn på de største endringene i lovverket, samspill mellom eierseksjoneringslov mot plan og bygningslov, byggesaksbehandlers mulighet til å kreve reseksjonering ved bruksendring fra næring til boligformål og omvendt og krav til parkering. Det vil bli snakket generelt om sakstyper og krav tinglysingen stiller i seksjoneringssaker og saker med reseksjonering, og ikke minst kravene til reseksjonering.

 

Annonser