Tilskudd plan, kart og geodata i 2018

Tilskudd plan, kart og geodata i 2018

Tilskuddene skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser.

Les mer om ordningen her

Foto: Pexels.com

Annonser