Terje Nuland, Søgne kommune

Terje Nuland

Terje Nuland er leder for kart- og oppmålingsavdelingen i Søgne kommune, som også er vertskommune for Songdalen kommune. Utdanning fra Jordskifteskolen og NTH. Yrkeserfaring fra Sjøkartverket, Kartverket, Fylkesmannsembetet og Søgne kommune, i alt 30 år.

Pilot for Sentral lagring og synkronisering av FKB-data

Søgne kommune, Kartverket og Norkart m.fl. er i full gang med pilotprosjekt, som i starten benytter kartbasen traktorvei/sti som forsøksdata, og på litt sikt plandata. Foredraget vil forsøke å belyse motivasjon og forventninger ved å delta i pilotprosjektet, samt gi et innblikk i utfordringer og funksjonsmessig status p.t.

Annonser