Kartlegger syke trær med satellitt

Kartlegger syke trær med satellitt

I alle år har man enkelt automatisk kunne finne døde trær på bilder, mens syke trær har vært vanskeligere. Med bruk av de ekstra nærinfrarøde kanalene vi finner i WorldView satellittene fra DigitalGlobe, kan man enkelt følge utviklingen i enkelt trær for å se om de er utsatt for sykdom.

I tillegg til 4 standard farger, blå, grønn, rød og nær infrarødt, har de nye satellittene fra DigitalGlobe lagt til ‘coastal’, gul, ‘red edge’ og en nær infrarød til. Ved å se på forholdet mellom de nær infrarøde kanalene mot de andre, kan man tolke virksomheten i klorofyllet i bladene/nålene på trærne. Hvis virksomheten i klorofyll går ned, tyder det på at treet kan være sykt. Ved å følge trærne over flere år, kan man enkelt se forandringer.

Annonser