Styret GeoForum Troms

Styreleder – Tommy Jenssen, Harstad komme, telefon 90582034
Nestleder – Janike Rype, Tromsø kommune, telefon 93668675
Kasserer – Hjalmar Westgård, Tromsø kommune, telefon 97681285
Styremedlem – Lena Johansen , telefon 97681285

Styremedlem – Jørgen Eriksen Johansen, Lenvik kommune, telefon 77871044
Varamedlem – Thorstein Lundberg, Bardu kommune
Varamedlem – Torgeir Skogheim, Nord-Troms Jordskifterett

Revisor:

Mark Bowler, Tromsø kommune, telefon 91310739

Valgkomite:

Geir-Ulf Johansen, Tromsø kommune

Ingrid Christiansen, Kartverket Troms og Finnmark

Annonser