Styret GeoForum Telemark

Leder:

Leif Kåre Knutsen, Kartverket Skien. Tlf 483 45 336

Nestleder:

Daniel Lund, Hella Maskin. Tlf 959 20 754

Kasserer:

Øyvind Bakken, Porsgrunn kommune. Tlf 416 47 329

Sekretær:

Lars Lobben, Nedre Telemark Jordskifterett. Tlf 33 20 29 39

Styremedlem:

Geir Johansen, Statens vegvesen. Tlf 47 67 26 80

Styremedlem:

Anne Grete Skårnes, Sweco Norge. Tlf 948 47 967

Vararepresentant:

Svein Bakka, Nedre Telemark jordskifterett. Tlf 994 60 515

 

Annonser