Styret GeoForum Sørlandet

Leder :

Karine Gystøl
Kartverket Agder
Tlf.:  932 02 542

Nestleder:

Eva Høksaas

Kristiansand kommune

Kasserere:
Alexander S. Nossum
Norkart

Styremedlem:

Anders Glastad

Grimstad kommune

Jodis Nedrebø

Arendal kommune

Vararepresentant:

Simon Barane

Vennesla kommune

Annonser