Styret GeoForum Sørlandet

Leder :

Karine Gystøl
Kartverket Agder
Tlf.: 32 11 85 53

Nestleder:

Svein Skagen

Rejlers tlf. 926 37 170

Kasserere:
Eva Høksaas
Kristiansand kommune
Tlf.: 916 16 001

Sekretær:

Roger Lieng
Arendal kommune

Styremedlem:

Merete Sørjoten

Rambøll AS

Vararepresentant:

Kjetil Hauknevik

Norkart AS

Annonser