Styret i GeoForum Østfold

Leder:

Christian Andresen – Norkart

Nestleder:

Inger Helene Salhus – Fredrikstad kommune

Kasserer:

Tore Bjørnerød – Moss kommune

Sekretær:

Petter Aaserud – Indre Østfold kommune

Styremedlem:

Jon Otter Skaaret – Kartverket Oslo

Vara:

Lindy Hansen – Spydeberg kommune

Christian Andresen – Norkart AS

Revisorer:

Arne Gjerberg – Rakkestad kommune

Jon Myrli – Sarpsborg kommune

Valgkomite:

Rolf Knoph – Blinken AS

Espen Danevad, Sarpsborg kommune

Annonser