Styret i GeoForum Østfold 2019/2020

Leder:

Espen Danevad – Sarpsborg kommune – tlf. 99 20 58 37

Nestleder:

Inger Helene Salhus – Fredrikstad kommune

Kasserer:

Tore Bjørnerød – Moss kommune

Sekretær:

 

Styremedlem:

Jon Otter Skaaret – Kartverket Oslo

Vara:

Lindy Hansen – Spydeberg kommune

Christian Andresen – Norkart AS

Annonser