Styret GeoForum Oslo og Akershus

Leder:

Andreas Dyken, Kartverket Oslo

Nestleder:

Mario Gil Sanchez, Oslo kommune

Sekretær:

Kristin Gottfridsson, Blom Norway

Kasserer:

Kristine Andreassen, Rælingen kommune

Styremedlem:

Kjetil Sæheim, Norkart

Styremedlem:

Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune

Styremedlem:

Jan Ronald Helander, Sørum kommune

 

Annonser