Styret GeoForum Innlandet

Leder:

Magnus Clausen, Stange kommune

Styremedlem: Thomas Johansen, Nokart
Styremedlem: Kari Anne Midtvold, Statens vegvesen
Styremedlem: Frode Faraas, Forsvarsbygg
Styremedlem: Yngvild Malmo, Kartverket
Styremedlem: Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune
Styremedlem: Nils Fredrik Stenseth, Hedmarken og Sør-Østerdal jordskifterett

Valgkomite:
Jon Opsahl, Jordskifteretten
Bård Nysveen,  Gjøvik kommune

Revisor:
Ole Teodor Holth, Kartverket Innlandet

Annonser