Styret GeoForum Innlandet

Leder:

Magnus Clausen, Stange kommune

Styremedlem: Thomas Johansen, Nokart
Styremedlem: Pål Ellingsen Byfuglien, Østre Toten kommune
Styremedlem: Roger Bakkestuen, Statens vegvesen
Styremedlem: Yngvild Malmo, Kartverket
Styremedlem: Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune
Styremedlem: Nils Fredrik Stenseth, Hedmarken og Sør-Østerdal jordskifterett

Valgkomite:
Bård Nysveen,  Gjøvik kommune
Frode Faraas, Forsvarsbygg

Revisor:
Ole Teodor Holth, Kartverket Innlandet

Annonser