Styret GeoForum Hedmark og Oppland

Leder:

Frode Hansen, Hedmark fylkeskommune

Kasserer: Kristin Lierstuen, Elverum kommune
Sekretær: Anita Høie, Kartverket Hamar
Styremedlem: Kjell Sandal, Norconsult
Styremedlem: Lars Mæhlum, Ringsaker kommune
Styremedlem: Jon Opsahl, Jordskifteretten
Styremedlem: Kari Anne Midtvold, Statens vegvesen

Valgkomite:
Svein Vik (2016-2018)
Per Gunnar Ulveseth (2017-2019)

Revisor:
Ole-Theodor Holt, Kartverket Hamar

Annonser