Stort engasjement om organisering av eiendomsoppmåling

Stort engasjement om organisering av  eiendomsoppmåling

Ulike synspunkt ble presentert på seminaret på Gardermoen. Resultat av regjeringens utredningen kommer på høring før sommeren og høringsperioden blir lengre enn 3 måneder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet seminaret med to innlegg om status i utredningsarbeidet. Siden utredningsarbeidet ikke er avsluttet, kan de ikke røpe hva som bli resultatet. Presentasjonen ga likevel et godt innblikk i hvilke vurderinger som er gjort.

Status i utredningsarbeidet ble også presentert av KMD på Geomatikkdagene i mars, og det var utgangspunktet for synspunktene fra det private firma Matricula AS, Oslo kommune PBE, NITO og Tekna. Mens NITO var tydelige i sitt syn på at kommunene var de beste til fortsatt å ha ansvar for oppmålingsforretningene, mente Tekna at autorisasjons- og kompetansekrav var viktigs, og de gikk derfor inn for at det kan åpnes for private landmålere.

Kyrre Jordbakke fra Oslo kommune, PBE  stilte spørsmål om KMD så nytten av integrasjonen mellom planregister, DOK, delesak, byggesak og matrikkel. Ivar Hebnes fra Matricula AS viste hvor nyttig det var at samme leverandør var ansvarlig for både reguleringsplan, utstikking og eiendomsoppmåling i samme felt.

Høgskolen i Bergen, NTNU Gjøvik og NMBU presenterte hvordan de vil møte eventuelle autorisasjonskrav.

Det var stort engasjement, mange spørsmål og synspunkter fra forsamlingen.  GeoForums æresmedlem Torbjørn Trageton var som vanlig aktiv med flere velbegrunnede meninger.

Ut fra dagens engasjement vil GeoForum vurdere å arrangere et høringsseminar i august/september.

Link til foredragene fra seminaret.

 

 

Annonser