Oslo kommune søker geodataingeniør – vikariat

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legge til rette for effektivt bruk av disse. Vi
gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning,
tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og
bygningsetatens virksomhetsområder.

Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og
eiendom for Oslo kommune i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Vi utfører saksbehandling i
forbindelse med tildeling av adresser, saksbehandler krav om retting av matrikkelopplysninger og
behandler forespørsler om innholdet i matrikkelen. Matrikkelenheten har også ansvaret for
saksbehandling av sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering. Vi veileder internt og
eksternt, og betjener en svartjeneste for å opplyse om bolignummer. Vi forbedrer kvalitet på dataene
med tanke på digitalisering av offentlige tjenester.

Hovedoppgaven vil være å registrere bygningsopplysninger i matrikkelen på nye og gamle bygg. Du kan få
både registrerings- og saksbehandlingsoppgaver. Du vil samarbeide med engasjerte kolleger innenfor et
spesialisert fagområde.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt
innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.
Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Vennligst oppgi i søknaden om annen
stilling kan være av interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Registrere bygninger og adresser i matrikkelen
 • Veilede interne og eksterne brukere av matrikkelopplysninger

Kvalifikasjoner

Du har utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå innenfor relevante
fagområder:

 • Du har erfaring med matrikkelføring av bygning og adresse
 • Du har erfaring med saksbehandling etter matrikkelloven
 • Du bør ha erfaring med GisLine programvare
 • Du har generelt god IKT-kompetanse
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene
  til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Du er grundig og nøyaktig
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister
 • Du kommuniserer godt om faglige spørsmål og utfordringer

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter lønnstrinn 30 – 34, som tilsvarer en årslønn fra kr 462 700 til kr 492 200 pr år. Innplassering
  lønnstrinn er avhengig av tidligere arbeidserfaring

Mer om stillingen og hvordan søke på stillingen kan du lese mer om  her

 

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, planog
byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og
deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet
med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490
medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i
moderne lokaler sentralt i byen.
Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom
kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer
derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn,
seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til
rette for søkere med redusert funksjonsevne.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv
om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt
varsel om.

Annonser