Tynset og Alvdal søker arealplanlegger

Tynset og Alvdal står foran store oppgaver innen areal- og samfunnsutvikling og trenger å styrke planenheten med en ny medarbeider. Hos oss vil du få jobbe med samfunnsutvikling og arealplanlegging både i Tynset by, Alvdal sentrum, i tettsteder, hytteområder og i kommunene for øvrig. Det er høyt tempo på samfunnsutviklingen for tida- og stadig nye spennende prosjekter å jobbe med.

Kommunens intensjon er å utarbeide kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og områdereguleringer i egen regi, mens størstedelen av detaljreguleringsplanene vil være private forslag. Stillingene er knyttet til tjenesteområde Plan, byggesak og geodata som også er vertskommune for Alvdal kommune. Tjenesteområdet er også vertskommune for Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal, bestående av kommunene Rendalen, Folldal, Tolga, Alvdal og Tynset. Tjenesteområdet består av ca. 13 årsverk, noe som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

Disse vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår. Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er:

 • Utarbeide og behandle kommunale arealplaner i partnerskap med innbyggere, utbyggere, frivillighet, kommuneadministrasjon m.fl.
 • Behandle og kvalitetssikre detaljreguleringsplaner og fremme planforslag for politisk behandling.
 • Gjennomføre endringer i reguleringsplaner og behandle dispensasjoner.
 • Informasjon og veiledning ovenfor publikum, dialog med konsulenter, utbyggere, forslagsstillere og oppfølgning av disse
 • Andre prosjekt- og utredningsoppgaver innen tjenesteområdet.

Arbeidsoppgavene vil i noen grad tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Noe kveldsarbeid må påregnes i forhold til møter med innbyggere, lokalsamfunn mv.

Faglige kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med utdanning fra høyskole eller universitet, med relevant fagkrets, fortrinnsvis som arealplanlegger, samfunnsplanlegger, byplanlegger, jordskiftekandidat, arkitekt, landskapsarkitekt, jurist e.l. Særlig relevant erfaring og egenskaper kan være grunnlag for å vurdere kandidater som ikke oppfyller formelle utdanningskrav.
 • Gode norskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, samt politiske beslutningsprosesser
 • Ønskelig med erfaring innen arealplanlegging, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • Ønskelig med kompetanse innen relevante GIS-verktøy, erfaring med ESA og Norkart sine programvarer er en fordel
 • Kunne bidra til videre utvikling av fagmiljøet på planavdelingen og gjerne spisskompetanse på aktuelle fagtema.

Vi kan tilby

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med bosted i en vakker fjellregion
 • Trivelig og engasjert fagmiljø i planavdelingen
 • Nært samarbeid med byggesak og geodata
 • Faglig utvikling
 • Inkluderende sosialt miljø
 • Fleksitid og fleksibel ferie
 • Lønn etter avtale
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og avtaler.

Annonser