Trysil kommune søker ingeniør geodata

Bygg- og geodataavdelingen består av tre fagområde;

 • Geodata
 • Byggesak
 • Eiendomsskatt

Det er egne fagledere for byggesak og geodata.

I avdelingen er det høy aktivitet innen byggesak og karttjenester, og avdeling består av totalt av 10 kolleger.

Høres dette spennende ut hører vi gjerne fra deg!

 

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven
 • Ajourhold av kartbaser
 • Tilrettelegge for bruk av GIS og kartprogram
 • Matrikkelføring
 • Oppmålingsforretninger
 • Generell veiledning innen fagområdet
 • Koordinering av SÅTE-samarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Ingeniør, minimum bachelor – fortrinnsvis med fag innen geodata og GIS
 • Søkere med tilsvarende utdanning, kombinert med god og relevant praksis fra feltet kan bli vurdert
 • Autorisert eiendomslandmåler, eventuelt inneha utdanning og erfaring som kvalifiserer for å bli autorisert eiendomslandmåler innenfor overgangsreglene i matrikkelforskriften
 • God datakunnskaper og erfaring med GISLINE eller tilsvarende kartsystem er ønskelig
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Førerkort klasse B

Trysil kommune dekker utgifter knyttet til en eventuell autorisering.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, men kunne evne å jobbe selvstendig
 • Løsningsorienter
 • Serviceinnstilt og positiv i møte med både publikum og kolleger
 • Evne og vilje til å tilegne, og dele ny kompetanse
 • Trives med et høyt arbeidstempo

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende fagfelt
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale.

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din.

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Offentlig søkerliste
Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

 

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen utgangen av 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og en private barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha både barnehagegaranti og læreplassgaranti.

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur, og forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og informasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 860 ansatte utgjør til sammen 680 årsverk.

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Annonser