Trysil kommune søker fagleder geodata

Bygg- og geodata- avdelingen  har i dag 9 årsverk fordelt på 9 stillinger. Stillingen er 100% som fagleder geodata er ledig fra 13.12.2021
Ansvar 

Fagleder geodata har ansvar for daglig drift og koordinering av arbeidet innen fagområdet.

Oppgaver 
– Planlegge og gjennomføre en faglig god og forsvarlig drift av fagområdet geodata
– Samarbeid med avdelingsleder for en helhetlig og likeverdig saksbehandling
– Følge opp avdelingens arbeid i henhold til gjeldende planer, retningslinjer og kommunale vedtak
– Registrere, melde og følge opp driftsavvik
– Bidra til et arbeidsmiljø som fremmer faglig og personlig utvikling og godt samarbeid
– Stå for og formidle verdier i samsvar med kommunens mål og visjoner
– Løpende saksbehandling
– Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Krav til kvalifikasjoner:

– Du må ha relevant utdanning på høyskolenivå. Fortrinnsvis på bachelornivå, men relevant erfaring
innen fagområdet kan kompensere for manglende utdanning.
– Du må minimum ha utdanning og erfaring som kvalifiserer for å bli autorisert eiendomslandmåler
innenfor overgangsreglene i matrikkelforskriften, eller allerede være autorisert eiendomslandmåler.
– Relevant arbeidserfaring fra fagområdet
– God kunnskap om relevant lovverk
– Erfaring i å veilede andre
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk

Personlige egenskaper

– God samarbeidsevne, evne og vilje til å ta initiativ
– Løsningsorientert
– Interesse for faget og evne til å fatte beslutninger og holde framdrift i henhold til
vedtatte planer og budsjett

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
– Gode arbeidsvilkår med lønn etter tariff
– God offentlig pensjon
– Tilsetting i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din.

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Offentlig søkerliste
Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen utgangen av 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og en private barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha både barnehagegaranti og læreplassgaranti.

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur, og forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og informasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 860 ansatte utgjør til sammen 680 årsverk.

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Annonser