Statens vegvesen søker Geomatiker Rogfast

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

 

Om Geomatikk Utbygging

Seksjon Geomatikk Utbygging har fagressurser som utfører oppdrag innen geomatikk i prosjektenes plan- og byggefase. Det kan være eiendomslandmåling, landmåling, kartgrunnlag, terrengmodell, fastmerke, oppfølging og kontroll av kvalitet og mengder.

Seksjonen er i dag 29 medarbeider i hele Norge og søker nå etter geomatiker til prosjektet E39 Rogfast. Prosjektet innebærer kryssing av Boknafjorden nord for Stavanger med en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel. Stillingen vil har kontorsted tilknyttet Rogfast anlegget.

Arbeidsoppgaver

Som geomatiker vil hovedoppgaven være å følge opp faget i byggefase og kontrollere leveranser fra entreprenør.

Du vil få utfordrende, varierende og selvstendige arbeidsoppgaver innen landmåling og prosjektarbeid innenfor fagområdet geomatikk. Du vil delta i prosjektgrupper for vegprosjekt og bidra til veganlegget er ferdig bygd.

Reiseaktivitet må påberegnes.

 • Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag for prosjektering
 • Skaffe nødvendig informasjon om eksisterende grunnlagsdata og vurdere behov for supplering
 • Gjennomføre geomatikkmøter for å sikre at faglige problemstillinger blir avklart
 •  Kontrollere data, mengde og kvalitet

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år med relevant fagkrets innen geomatikk/landmåling.

For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Krav til god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Det vil være en fordel med erfaring i bruk av GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare, beregningsprogram (Gemini Terreng) og erfaring innen 3D/BIM.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Selvstendig i utførelse av egne oppgaver, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å ta initiativ / handlekraft for oppgavespekteret
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk og ryddig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, trenger vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV – en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontakt seksjonsleder Elin Hjelset på tlf. 41352827, elin.hjelset@vegvesen.no

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Annonser