Sortland kommune søker oppmålingsingeniør

Sortland kommune er et attraktivt lokalsamfunn i stadig utvikling, noe som gir et høyt aktivitetsnivå for Geodata. Avdelingen har som mål å yte god service, og levere effektive og gode tjenester og er organisert i enhet med avdelingene byggesak, plan og naturforvaltning. Dette gir god mulighet for vekst og faglig utvikling sammen med interne og eksterne samarbeidsparter.

Geodatas ansvarsområder omfatter blant annet kartvedlikehold og -publisering, registrering og måling av grunneiendommer, samt forvaltning av kommunenes GIS-system og matrikkel.

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter matrikkelloven
 • Oppmålingsforretning og matrikkelføring
 • Rådgivning og støtte innenfor matrikkel og kart

Mulighet for andre utviklings- og driftsoppgaver på Geodata, for eksempel:

 • Droneoppdrag
 • 3D-visualisering
 • Generelle GIS- og kart oppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • 3-5 års relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå (bachelor/master). Relevant sterk og allsidig praksis, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kjennskap til matrikkelloven og andre relevante lovverk
 • Erfaring med bruk av landmålerutstyr
 • GIS-kompetanse
 • Erfaring med saksbehandling
 • Må ha førerkort klasse B

Det er ønskelig at søkerne kan kvalifiseres til autorisering som landmåler etter matrikkelloven.

Eksempler på programvare som benyttes hos oss: ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Pix4D, FME, GISLINE m.m. Av utstyr disponerer geodata blant annet drone, totalstasjon og tre sett med GNSS-utstyr.

 

Vi ser etter deg som

 • er serviceinnstilt og kommuniserer godt med andre
 • jobber strukturert og nøyaktig
 • er kreativ og nytenkende
 • trives med samarbeid og bidrar til gjensidig kompetanse- og erfaringsdeling
 • er trygg på egne ferdigheter og kompetanse, men støtter deg på ditt faglige team når det er nødvendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten.

 

Krav til språkkunnskaper

Kandidaten må ha svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 

Vi tilbyr

 • en utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester
 • et godt samarbeid på tvers av avdelinger og innad på Geodata
 • fokus på faglig styrke og utvikling
 • positivt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gunstig pensjonsordning
 • lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

 

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Hvordan søke?

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

 

Velkommen som søker!

 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

 

Annonser