Sola kommune søker seksjonsleder kart og oppmåling

Kort om stillingen
Sola kommune søker etter seksjonsleder for seksjon kart og oppmåling. Stillingen er 100 % (37,5 t/u). Seksjonen har 4 ansatte og inngår i virksomhet arealbruk. Seksjonsleder har personalansvar for seksjonens ansatte og er en del av plan- og bygningssjefens lederteam sammen med de andre seksjonslederne.
Kart og oppmåling er inne i en utfordrende omstillingsperiode og søker etter en faglig sterk, selvstendig og ansvarsfull leder med bakgrunn fra landmåling og/eller geodata.  I tillegg vil du som seksjonsleder ha en viktig rolle i videreutviklingen av seksjonen og den daglige driften.
Vi opplever høy aktivitet i antall oppmålingssaker, og har mange spennende utfordringer innenfor utvikling og bruk av digitalt kartverk, analyseverktøy og 3D. Som seksjonsleder vil du få varierte oppgaver innenfor flere av virksomhetens fagområder.

Om virksomheten
Virksomhet areal består av 3 seksjoner; seksjon plan, seksjon byggesak, landbruk og miljø og seksjon kart og oppmåling. Vi er til sammen 24 ansatte og sitter samlet i landskap i fjerde etasje i rådhuset. Her har vi den beste utsikten, de kjekkeste kollegene og det nyeste rådhuset i regionen. Vi stortrives!

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og budsjettansvar
 • Ansvar for fasilitering, drift og oppfølging av seksjonen, innbyggere, privat næringsliv og leverandører
 • Leder med bakgrunn innen landmåling, vil også ha oppgaver knyttet til saksbehandling etter matrikkellov,
  eierseksjonslov, plan- og bygningslov. I tillegg til gjennomføring av oppmålingsforretninger med klarlegging av
  eiendomsgrenser og rettigheter, ansvar for ajourføring, oppdatering, digital publisering og salg av ulike kart som
  kommunen har ansvar for.
 • Leder med bakgrunn innen geodata, vil blant annet ha oppgaver knyttet til utvikling av geografiske tjenester/GIS
  innenfor kommunal virksomhet, Geovekst-samarbeid, oppfølging mot Kartverket og andre offentlige og private
  leverandører.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet og/eller høyskolenivå, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Høy kompetanse innenfor enten landmåling eller GIS / geodata
 • Førerkort klasse B
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og evne til helhetstenkning
 • God arbeidskapasitet
 • Engasjert og utviklingsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hjem-jobb-hjem ordning

Sola kommune jobber vi aktivt med å bygge en heltidskultur. Gjennom “retningslinjer for heltid” skal vi redusere deltidsstillinger og tilby 100 % stillinger som hovedregel. Vi har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysingen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid gjelder. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.

Slik søker du
Søknadsskjema finner du ved å klikke på “Søk på stilling”.
Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett.
Hvis du søker på fortrinnsrett, må du svare ja på spørsmålet om fortrinnsrett når du fyller ut søknaden.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.

Annonser