Sarpsborg kommune søker etter oppmålingsingeniør

Arbeidsstedet er i Sarpsborg rådhus som ligger sentralt i Sarpsborg sentrum like ved idylliske Kulåsparken. Stillingen er organisert i kommuneområde samfunn og tilhører virksomhet byggesak, landbruk og kart. Team Kart består av 12,5 årsverk og har ansvar for oppgaver innenfor fagområdene eiendomsoppmåling, matrikkelføring, opprettelse og endring av eiendom, seksjonering og kartforvaltning/GIS.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedsakelig arbeid med gjennomføring av oppmålingsforretninger, oppmåling og matrikkelføring av eiendom
 • Saksbehandling og kundekontakt i egne saker
 • Klagesaksbehandling og arbeid med fordeling av oppmålingssaker vurderes tillagt stillingen
 • Andre arbeidsoppgaver kan også bli aktuelle

Krav til utdanning

 • Relevant 3-5-årig utdannelse fra høgskole/universitet.
 • Søkere som mangler formalkompetansen men har lang erfaring med arbeidsoppgavene, vil også bli vurdert
 • Kompetanse innen tingsrett er ønskelig
 • Godkjent matrikkelførerkurs er ønskelig
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig engasjert person som liker en hektisk arbeidshverdag og som er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet. Du liker å jobbe sammen med ulike typer mennesker og arbeider like godt selvstendig som i team. Egenskaper for å kunne veilede publikum og søkere på en god måte er viktig. Det samme er egenskaper for å bidra inn i et godt sosialt arbeidsmiljø.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er påkrevd

Erfaring

Det er ønskelig med flere års erfaring med arbeidsoppgavene og god kjennskap til offentlig forvaltning og gjeldende lovverk. Nyutdannede oppfordres likevel til å søke. Erfaring med bruk av Topcon målebok og programvaren GISLINE er ønskelig.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i stor vekst
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Erfarne kollegaer i et team med godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

Øvrige vilkår/annet

Førerkort klasse B

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Om arbeidsgiveren
Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.
Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”. Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn

Annonser