Oslo kommune søker senioringeniør

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legge til rette for effektivt bruk av disse. Vi
gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning,
tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og
bygningsetatens virksomhetsområder.

Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og
eiendom for Oslo kommune i matrikkelen. Vi utfører saksbehandling og veileder i forbindelse med
forespørsler eksternt og internt.

Avdeling for geodata søker en senioringeniør med bakgrunn fra matrikkel og geodataarbeid. Hos oss får
du være med på å bidra til forbedringer og øke kvaliteten på samfunnsnyttige geodata i tett samarbeid
med engasjerte kolleger. Du vil få varierte oppgaver innenfor fagfeltet matrikkel der du blant annet vil
registrere opplysninger i registeret, saksbehandle etter matrikkelloven, ha ansvar for rutiner, drive
opplæring, veilede medarbeidere og kunder.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt
innhold med noe større grad av registreringsarbeid og saksbehandling, og med noe variasjon i
oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de
samme som til utlyste stilling. Lønnen kan være noe lavere enn den utlyste stillingen. Oppgi i søknaden
om dette kan være av interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal registrere eiendommer, bygninger og adresser i matrikkelen som sertifisert matrikkelfører
 • Du skal saksbehandle etter matrikkelloven
 • Du kommer til å informere og veilede interne og eksterne brukere av matrikkelopplysninger
 • Du skal gi støtte og opplæring i matrikkelfaglige spørsmål, systemer, programvare og databaser
 • Du får ansvar for å dokumentere systemer og rutiner
 • Gjøre uttrekk fra matrikkelen ved hjelp av databaseverktøy

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning fra høyskole eller universitet, innenfor relevante fagområder
 • Du har erfaring med matrikkelfaglige oppgaver
 • Du har erfaring med saksbehandling etter matrikkelloven
 • Du bør ha erfaring med GisLine programvare
 • Du har spesielt god IKT-kompetanse innenfor matrikkel/geodata
 • Du uttrykker deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du er grundig og nøyaktig
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister
 • Du kommuniserer godt om faglige spørsmål og utfordringer

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter lønnstrinn 45-55, som tilsvarer en årslønn fra kr 597 400 til kr 723 900

 

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og
byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet
med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i
moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Webcruiter-ID: 4259682271

Annonser