Oslo kommune søker tre senioringeniører

BLI MED Å FORME FREMTIDENS OSLO MED GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER.

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.

Plan- og temakartenhetens ansvarsområde er å produsere og forvalte ulike temakart, fysiske og digitale 3D modeller, oversiktskart og reguleringskart-database. Enheten jobber mye med romlige analyser innen 2D og 3D og har laget en rekke temakart blant annet innen grøntkartlegging, solforhold, naturfare, samfunnssikkerhet, overvann og terrenganalyser i forbindelse med mulige ulovligheter. Enheten har også ansvar for etatens store fysiske bymodell på 5×7 m og lager fysiske og digitale 3D-modeller til ulike plansaker. Disse er sentrale verktøy i kommunikasjonen med utbyggere og byens befolkning. Under pandemien har en stor andel av enheten jobbet for K2 hvor man blant annet har laget dashbordet for Covid-19 for Oslo kommune, som vi fikk en nasjonal pris for av KMD.

Har du et stort engasjement for bruk av temakart i byutvikling, et digitalt hode, er nysgjerrig og nytenkende, og har evne til å utvikle et godt samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Da kan det være deg vi leter etter. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen/andre tilsvarende stilling/er. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de utlyste stillingene.  Lønn vil kunne være lavere enn de utlyste stillingene. Vennligst oppgi i søknaden om dette kan være av interesse.

Arbeidsoppgaver

Utføre og videreutvikle:

 • temakart  for bruk i interne plan- og byggesaksarbeider
 • romlige analyser i både 2D og 3D
 • kommunikasjon og visualisering med stedfestet informasjon
 • fysiske og digitale 3D modeller for byutvikling
 • analyser med forskjellige sensordata innen nær- og fjernanalyse
 • geoanalyser på plandata
 • Planlegge og bygge utstillingsinstallasjoner
 • Støtte enheten/avdelingen med databasekompetanse
 • Veilede samt bistå interne og eksterne i bruken av temakart
Kvalifikasjoner
 • Master innenfor relevante fagområder
 • Generelt god IT-kompetanse men det er ønskelig med erfaring fra ArcGIS og FME
 • God kompetanse i norsk skriftlig og muntlig
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
Personlige egenskaper

En som viser et stort engasjement for bruk av temakart i byutvikling.

 • tenker ut av boksen
 • trives med å holde foredrag
 • er utadvendt og har positiv energi
 • trives i et mangfoldig arbeidsmiljø
 • effektiv og god gjennomføringsevne
 • er teambygger og flink til å dele sin kunnskap
 • trives med varierte og uforutsigbare arbeidsoppgaver
 • trives med å håndtere enkle praktiske oppgaver samt løse avanserte geoanalyser
Vi tilbyr
 • Det største fagmiljøet i Norge innen plan- og byggesaker.
 • En av de mest unike GIS stillingene i en norsk kommune.
 • Å få jobbe med noen av landes fremste GIS eksperter.
 • trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter lønnstrinn 49-56 som tilsvarer fra kr 650 600 til kr 747 200 pr. år

På grunn av koronasituasjon i Oslo har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Annonser