Oslo kommune søker to geodatakonsulenter

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legge til rette for effektivt bruk av disse. Vi
gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og eiendom for Oslo kommune i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Vi utfører saksbehandling i forbindelse med tildeling av adresser, saksbehandler krav om retting av matrikkelopplysninger og behandler forespørsler om innholdet i matrikkelen. Matrikkelenheten har også ansvaret for saksbehandling av sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering. Vi veileder internt og
eksternt, og betjener en svartjeneste for å opplyse om bolignummer. Vi forbedrer kvalitet på dataene med tanke på digitalisering av offentlige tjenester.

Matrikkelenheten holder på med et større prosjekt, matrikkelprosjektet,  for å forbedre dataene i bygningsdelen av matrikkelen.

Det er to midlertidige stillinger med 1 års varighet, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Finne relevante bygningsopplysninger i gamle byggesaker
 • Måle arealer i tegninger og registrere opplysninger i matrikkelen
 • Saksbehandle i forbindelse med retting av opplysninger i matrikkelen
 • Veilede om matrikkelopplysninger på telefon

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning fra høyskole eller universitet med relevant fagkrets
 • Du har erfaring med bygningsdelen av matrikkelen
 • Det er en fordel å være sertifisert matrikkelfører
 • Du har generelt god IKT-kompetanse
 • Du uttrykker deg klart og tydelig på norsk både muntlig og skriftlig
 • Du bør ha erfaring med saksbehandling etter matrikkelloven
 • Søker med god relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 • Stillingen vil passe for nyutdannede innenfor relevante fagområder

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig, nøyaktig og konsentrert med registrering etter gitt regelverk
 • Du er løsningsorientert
 • Du har evne til å samarbeide godt med andre
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter lønnstrinn 35, som tilsvarer en årslønn på kr 522 400 pr. år

Om arbeidsgiveren

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Plan- og bygningsetaten flytter midlertidig til Akersgaten 51 i 14 måneder fra februar 2022. Etaten vil da ha en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk oppmøte på kontoret. 

Annonser