Oslo kommune søker geodatakonsulenter

Vi søker etter medarbeidere til prosjekt for kvalitetsforbedring av matrikkelen
Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legge til rette for effektivt bruk av disse. Vi
gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning,
tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og
bygningsetatens virksomhetsområder.

Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og
eiendom for Oslo kommune i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Vi utfører saksbehandling i
forbindelse med tildeling av adresser, saksbehandler krav om retting av matrikkelopplysninger og
behandler forespørsler om innholdet i matrikkelen. Matrikkelenheten har også ansvaret for
saksbehandling av sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering. Vi veileder internt og
eksternt, og betjener en svartjeneste for å opplyse om bolignummer. Vi forbedrer kvalitet på dataene
med tanke på digitalisering av offentlige tjenester.

Matrikkelenheten holder på med et større prosjekt for å forbedre dataene i bygningsdelen av matrikkelen.

Det er to midlertidige stillinger med 1 års varighet, med mulighet for forlengelse

Det er 1 vikariat ut 2020, med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver

 • Finne relevante bygningsopplysninger i gamle byggesaker
 • Måle arealer i tegninger og registrere opplysninger i matrikkelen
 • Saksbehandle i forbindelse med retting av opplysninger i matrikkelen
 • Veilede om matrikkelopplysninger på telefon

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning fra høyskole eller universitet med relevant fagkrets
 • Du har erfaring med bygningsdelen av matrikkelen
 • Du har generelt god IKT-kompetanse
 • Du uttrykker deg klart og tydelig på norsk både muntlig og skriftlig
 • Du bør ha erfaring med saksbehandling etter matrikkelloven
 • Søker med god relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til
  utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 • Stillingen vil passe for nyutdannede innenfor relevante fagområder

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig, nøyaktig og konsentrert med registrering etter gitt regelverk
 • Du er løsningsorientert
 • Du har evne til å samarbeide godt med andre
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter lønnstrinn 30, som tilsvarer en årslønn på kr 462 700 pr. år

Mer om stillingen og hvordan søke kan du lese mer om her

 

 

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, planog
byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og
deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet
med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490
medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i
moderne lokaler sentralt i byen.
Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom
kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer
derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn,
seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til
rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Annonser