Lillestrøm kommune søker seksjonsleder karttjenester

I Norges 9. største kommune skal vi endre og ta vare på, skape tillit og utfordre, overraske og begeistre, utvikle og forskjønne, planlegge og  behandle, effektivisere og digitalisere, – rett og slett legge til rette for gode hverdager for innbyggerne i kommunen vår.

Tjenesteområdet Kultur, miljø og samfunn omfatter områder som By- og stedsutvikling, Kultur, Eiendom, Næring og Miljøteknikk. Områdene er samlet organisatorisk for å kunne ta helhetlige grep som er avgjørende for god samfunnsutvikling. Ved By- og stedsutvikling søker vi nå en leder for seksjon karttjenester, avdeling for Geodata. Seksjonen består av totalt 8 engasjerte medarbeidere som leverer kart- og GIS-tjenester til Lillestrøm kommunes ansatte, innbyggere og næringsliv.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utvikling og drift av felles GIS- og kartplattform. Kommunen benytter Esri-teknologi, FME fra Safe Software og Geocortex fra VertiGIS
 • Legge til rette for integrasjon og dataflyt mellom forskjellige systemer
 • Prosessforbedring og utvikling av karttjenester og -produkter, herunder automatisering av prosesser og produksjonsløyper
 • Leveranse av GIS-analyser, kartdata og -produkter
 • Legge til rette for en god og målrettet oppfølging og utvikling innen fagområdet
 • Lede og videreutvikle seksjonen
 • Bygge samarbeid, relasjoner og partnerskap, både internt og eksternt
 • Legge til rette for og følge opp politiske beslutninger
 • Budsjett og personalansvar for sju ansatte
 • Aktiv deltakelse i geodataavdelingens ledergruppe
Kvalifikasjoner

Formelle krav:

 • Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde
 • Dokumentert kompetanse på geografiske informasjonssystemer (GIS)

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med ledererfaring innen fagfeltet
 • Ønskelig med erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
 • Ønskelig med god økonomi- og budsjettforståelse
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Fordel med kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor, særlig lovverk og standarder knyttet til fagfeltet
 • Generell god IT-kompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper

Vi søker deg som mener at kontinuerlig forbedringsarbeid er nødvendig for at kommunen kan levere kostnadseffektive og gode tjenester. Foruten stort engasjement og genuin motivasjon, kan ulike kvalifikasjoner og egenskaper komme godt med, som:

 • Evne til og ønske om å inspirere og engasjere
 • God formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige
 • Evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse problemstillinger
 • Evne til samarbeid og samhandling på tvers for å realisere kommunens målsettinger
Vi tilbyr
 • God lønn på lik linje med lederkollegaer
 • Solide ansatt- og pensjonsvilkår
 • Kontorplass i en pulserende by og rett ved Norges tredje største kollektivknutepunkt
 • Godt arbeidsmiljø sammen med kompetente, selvstendige og positive medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit – Inkludering – Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

 

 

Annonser