Lier kommune søker oppmålingsingeniør/landmåler

Hovedoppgavene til Geodata- og oppmålingsavdelingen er å forvalte kart, geodata og matrikkelloven. Vi har fokus på gode og effektive tjenester som er under kontinuerlig utvikling og forbedring, blant annet gjennom deltakelse og engasjement fra de ansatte.

Vi ønsker å øke kapasiteten innenfor oppmåling og har derfor en ledig stilling som oppmålingsingeniør / landmåler. Arbeidet består i hovedsak av eiendomsmåling og annet arbeid etter matrikkelloven, og du må forvente mye kontakt med innbyggere og profesjonelle aktører. Hvis du synes dette høres spennende ut, er denne stillingen kanskje noe for deg?

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven
 • Utføre eiendomsregistrering (matrikkelføring)
 • Saksbehandling etter matrikkelloven og kundekontakt i egne saker
 • Veilede eksterne og interne i matrikkelloven
 • Matrikkelforbedring/kvalitetsheving
 • Andre oppgaver knyttet til enhetens ansvarsområde kan også bli aktuelt
Kvalifikasjoner
 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå, med spesialisering innenfor landmåling/eiendomsfag. Ved manglende fagsammensetning må du være villig til å gjennomføre tilleggs – eller videreutdanning som tilfredsstiller krav til å få landmålerbrev (120 studiepoeng juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner).
 • Annen utdannelse kan aksepteres hvis du på bakgrunn av praksis er kvalifisert for landmålerbrev
 • Kompetanse som kvalifiserer til landmålerbrev er ønskelig
 • Gode IKT kunnskaper og god forståelse av systemer innen GIS og oppmåling
 • Du må enten være godkjent matrikkelfører eller være villig til å gjennomføre nødvendig kurs for å bli det
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Godt humør
 • Ansvarlig, nysgjerrig og engasjert
 • Målbevisst, handlekraftig og løsningsorientert
 • God til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag / fleksibel arbeidstid
 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

 

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Lier kommune

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Søk på stillingen

Annonser