Kristiansand kommune søker til IT og geodatatjenester

Akkurat nå trenger vi en dyktig fagperson som vil være med å drifte, forvalte, modernisere og utvikle våre IT og Geodatatjenester. Vi ønsker en person som kan ta med seg IT kompetanse inn i arbeid med Geografiske data og kunstig intelligens. Om du ikke har kjennskap fagområdet Geodata fra før så gjør det ingen ting – vi vil lære deg!
Vi ønsker deg som tar ansvar, trives med å jobbe i team og som har talent for å se de tekniske mulighetene og finne de rette løsningene. Du vil få mulighet til å bidra aktivt i teknologiske veivalg og bli en del av et fagmiljø hvor vi deler med og lærer av hverandre.

Arbeidet vil i stor grad dreie seg om å finne de mulighetene vi har for å kunne tilby gode fremtidsrettede tjenester der kompetanse innen IT/KI vil støtte opp under et sterkt faglig Geodatamiljø.

Hos oss vil du bli en pådriver for innovativ bruk av IT, Geografiske data og KI til å utvikle fremtidsrettede tjenester til interne og eksterne brukere.
Vi drifter flere Gis- og saksbehandlingssystemer, og er eier av forskningsprosjektet KartAI der vi samarbeider med Kartverket, UIA og Norkart.  –  her kan det være mulighet for å ta en offentlig PHD om ønskelig.

 

Les hele annonsen, og søk på stillingen, her.

Annonser