Kartverket Vestfold og Telemark søker geodatamedarbeider

Kartverket søker deg med kompetanse knyttet til etablering, forvaltning og utnytting av geodata. Fagområdet er i konstant utvikling, det er viktig at du har god teknologiforståelse, og interesse for nye datafangstmetoder. Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i arbeidet med å samle inn og forvalte den geografiske infrastrukturen blir viktig fremover.

Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkart, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Vi har mange samarbeidsparter, i første rekke kommuner og andre offentlige etater. Arbeidet er i stor grad organisert som prosjekter der vi er prosjektledere. Dette krever evne til å ta initiativ og vise ansvar, samt vilje til kunnskapsdeling som legger til rette for konstruktivt samarbeid. Veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder er blant våre viktigste oppgaver.

Vi er åtte engasjerte ansatte som arbeider med spennende regionale og nasjonale oppgaver innenfor Kartverkets arbeidsfelt. Kontoret vårt ligger sentralt på Klosterøya, en bydel i Skien kommune.

Vi gleder oss til å motta søknaden din.

Arbeidsoppgaver
 • Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av geodatabaser med fokus på Sentral Felles Kartdatabase (FKB) og spesielt ansvar for vegnett og oppfølging av temadata
 • Fagansvar for geodatabaser, herunder oppdatering, rutineutvikling og kvalitetssikring av disse
 • Bidra til videreutvikling av interne produksjonsløyper
 • Veiledning og opplæring internt og mot eksterne brukere og samarbeidspartnere
 • Oppfølging av tiltak knyttet til Nasjonal geodatastrategi, herunder lede ulike prosjekter knyttet til dette
 • Være kontorets kontaktperson innenfor spesifikke oppgaver knyttet til geodata, herunder eksempelvis vegnett og SSR
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen
Kvalifikasjoner
 • Det kreves utdanning fra høyskole/universitet innen geomatikk/GIS på bachelornivå, men kortere geomatikk/GIS utdanning med minimum 10 års relevant erfaring fra arbeid med geodatabaser som PostGIS og SQL, relevante GIS-verktøy som Fysak, QGIS, ArcGis, LAStools samt programmeringsspråket Python, kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Nyutdannede masterstudenter innen geomatikk/GIS oppfordres til å søke
 • Du må ha god kunnskap om geodatabaser som PostGIS og SQL
 • Du må kunne håndtere relevante GIS verktøy som eksempelvis QGIS eller lignende og ha god kunnskap om utvekslingsformater som eksempelvis GML og SOSI
 • Det er ønskelig med erfaring med prosjektarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring med veiledningsarbeid
 • Du må ha meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du må vise engasjement og initiativ
 • Du må være strukturert, resultatorientert og målrettet
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du må like å jobbe selvstendig og i team
 • Vilje og evne til å sette seg inn i ny kompetanse, nye arbeidsoppgaver og ny programvare
Vi tilbyr
 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata, være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr 500 000,- til 570 000,- etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Annonser