Kartverket søker geodatamedarbeider samferdselsseksjonen

Ønsker du å bidra til utvikling og tilrettelegging av samfunnskritiske tjenester og data som brukes til beredskap og navigasjon? Har du interesse for utvikling knyttet til ITS (intelligente trafikksystemer) og datagrunnlag for autonome kjøretøy? Vi søker etter en motivert medarbeider med utdanning og erfaring innenfor geodataarbeid.

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til oppdatering av vegnettet i den nasjonale vegdatabanken (NVDB). Dette innebærer tilrettelegging, innlegging og utskifting av veggeometri og annen kjørerelatert informasjon som er nødvendig for navigasjon. Du vil delta i forbedring av produksjonsrutiner og utvikling av nye produkter, bl.a ved bruk av maskinlæring.

Arbeidet innebærer omfattende kontakt med Statens vegvesen, kommuner og Kartverkets fylkeskartkontorer. Du trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer og kommuniserer godt med samarbeidspartnere slik at dere sammen kan løse brukernes behov.

NVDB er et viktig hjelpemiddel i forvaltningen og oppdateringen av vegnettet. NVDB driftes av Statens vegvesen, men oppdateres i tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Kartverket. Vegnettet er grunnlag for bilnavigasjonssystemer, web-baserte ruteplanleggere og kart. Mange brukere er avhengig av gode og oppdaterte vegdata, ikke minst nødetatene med ambulanse, brann og politi.

Samferdselsseksjonen består av ti motiverte og høyt kompetente medarbeidere som jobber sammen for å gi et best mulig vegnett til brukerne.

Denne stillingen har arbeidssted på Hønefoss. Det er mulighet for fleksibelt arbeidssted inntil to dager pr uke.

Arbeidsoppgaver
 • Oppdatere den nasjonale vegdatabanken, NVDB
 • Bidra til utvikling av mer effektive og bedre produksjonsløyper
 • Bidra til innhenting av data fra ulike kilder, bl.a mobil punktsky
 • Bidra til å utvikle og fasilitere ITS-piloter
 • Oppdaterings- og kvalitetsansvar for NVDB i én av Kartverkets fem regioner kan være aktuelt
 • Utvikling av forvaltningsløyper mot Sentral FKB og felles nettverksbase
 • Presentasjon av NVDB-virksomheten utad mot eksterne samarbeidsparter eller overfor relevante fagfora
 • Andre utviklingsoppgaver etter kvalifikasjoner
Kvalifikasjoner
 • Det kreves høyere utdanning, minimum bachelorgrad, innenfor geomatikk/GIS eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med mastergrad
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet innen geomatikk vektlegges.
 • God kompetanse på GIS-applikasjoner
 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med kompetanse innen mobile punktskyer og intelligente transportsystemer (ITS).

Stillingen kan tilpasses nyutdannede.

Personlige egenskaper
 • Systematisk og strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig og sette deg inn i nye problemstillinger og fagområder
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr 520 000 – kr 620 000 etter kvalifikasjoner.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer på www.kartverket.no

 

Annonser