Kartverket søker geodatamedarbeider fotogrammetri

Vi ser etter deg som har god GIS-kompetanse, bred IT-forståelse, er interessert i forvaltning og forbedring av datasett, samt hvordan disse gir økt verdi for samfunnsviktige aktører som bedriver lavtflyging.

Oppgavene vil primært være forvaltning av Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Dette registeret inneholder alle innmeldte hindre for luftfart slik som master, tårn, kraftlinjer og andre hindre. Stillingen inngår i fotogrammetriseksjonen som har oppgaver med å forvalte den nasjonale geografiske infrastrukturen der også bruk av fotogrammetri og satellittdata står sentralt.

Som ansatt hos oss blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Seksjonen er en av fire seksjoner i en avdeling som har ansvar for innsamling, bearbeiding og forvaltning av nasjonale datasett og produkter.

Arbeidssted er Hønefoss.

Les mer om NRL her: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/nasjonalt-register-over-luftfartshindre

Arbeidsoppgaver
 • Forvalte Nasjonalt register over luftfartshindre; dette omfatter oppgaver som saksbehandling av innmeldte hindre, datakontroll, kvalitetsheving og å ivareta relasjoner til eksterne aktører
 • Bidra i videreutvikling av produksjonsløyper, forvaltningssystem, produkter og tjenester
 • Informere og veilede hindereiere og brukere om NRL
 • Andre arbeidsoppgaver i seksjonen  innenfor fotogrammetri kan tillegges stillingen
Kvalifikasjoner
 • Det kreves utdanning fra høyskole/universitet innen geomatikk/GIS på bachelornivå eller masternivå
 • Relevant arbeidserfaring, minimum 4 år, kan kompensere for delvis manglende formell utdannelse
 • Erfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Du må ha god generell IKT-kompetanse
 • Du må beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
 • Det er ønskelig med god GIS-kompetanse, gjerne erfaring med bruk av Esri-programvare
 • Det er ønskelig med kunnskap innen databaser og programmering/skripting
 • Kjennskap til nasjonale bransjestandarder for kart, oppmåling og geografisk informasjon er ønskelig
 • Erfaring /utdanning innen fotogrammetri er ønskelig
 • Erfaring med arbeid i prosjekt er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du må være strukturert, resultatorientert og målrettet
 • Du må kunne arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Du må ha vilje og evne til å sette deg inn i ny kompetanse, nye arbeidsoppgaver og ny programvare
Vi tilbyr
 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata,være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør fra kr 470 000,- til 560 000,- etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi gleder oss til å motta søknaden din.

Annonser