Kartverket søker geodatamedarbeider

Ved Kartverket Nordland er det ledig fast stilling som geodatamedarbeider.

Vi lever i en digital tid der vi er avhengig av geografisk informasjon hver eneste dag. Vi søker en medarbeider som har interesse for utvikling av den geografiske infrastrukturen med kompetanse knyttet til etablering, forvaltning og bruk av geodata. Fagområdet er i konstant utvikling, det er viktig at du har god teknologiforståelse, og interesse for nye datafangstmetoder. Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i arbeidet med å samle inn og forvalte den geografiske infrastrukturen blir viktig fremover.

Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkart, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Vi har mange samarbeidsparter, i første rekke kommuner og andre offentlige etater. Arbeidet er i stor grad organisert som prosjekter der vi er prosjektledere. Dette krever evne til å ta initiativ og vise ansvar, samt vilje til kunnskapsdeling som legger til rette for konstruktivt samarbeid. Veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder er blant våre viktigste oppgaver.

Geomatikkområdet er i stor utvikling og vi ønsker en person med god, og gjerne ny, kompetanse på området. Dette vil bidra til fortsatt utvikling, både av interne prosesser med geodata, og samtidig ivareta samarbeidet med brukerne av dataene. Hos oss får du jobbe sammen med ni dyktige kollegaer, sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som har stor samfunnsmessig nytteverdi.

Arbeidssted er kontoret vårt i Bodø. Det er mulighet for fleksibelt arbeidssted inntil to dager pr uke.

Har vi klart å fange interessen din? Da ser vi frem til å motta din søknad så snart som mulig!

Arbeidsoppgaver
 • Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av geodata
 • Veiledning og opplæring av kommuner og andre samarbeidsparter
 • Bidra i prosjektplanlegging og gjennomføring for etablering og forvaltning av geodata
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen
Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Bachelorgrad fra høyskole/universitet med relevant fagkrets, fortrinnsvis innenfor geomatikk/GIS, eiendomsfag, IT. Nyutdannede oppfordres til å søke.
  Utdanning med lavere grad kan vurderes i kombinasjon med minimum 5 års relevant erfaring.
 • Kompetanse innen fagområdet og erfaring med arbeid med geodata og  GIS-verktøy
 • Kjennskap til GIS-verktøy og forvaltning av kartdata
 • Beherske norsk, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innenfor geomatikk/GIS, eiendomsfag, IT
 • Erfaring med forvaltning av geodata og bruk av relevante GIS-verktøy
 • Erfaring med veiledning
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide utadrettet mot våre samarbeidsparntere
 • Systematisk og strukturert i arbeidet
 • Gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver i et trivelig og kompetent miljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid med gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn som overingeniør/senioringeniør, fra kr 520 000,- til 620 000,-, etter kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi ser frem til å motta søknaden din.

 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer på www.kartverket.no

Annonser