Karmøy kommune søker landmåler

Som ansatt i sektor areal- og byggesak vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Areal- og byggesak ivaretar kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølgning, kart-/oppmålingsoppgaver, landbrukstjenester, eiendomsskatt m.m. Vi er en allsidig gjeng på ca. 35 personer med bl.a. ingeniører, arkitekter, jurister og autoriserte landmålere som ser fram til å få deg med på laget. Sektoren er viktig for samfunnsutviklingen og vi skal være en aktiv medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Vi ser nå etter en engasjert landmåler som har evne til å se og tenke utvikling i nettopp tjenestene vi leverer. Er du den vi er på jakt etter?

Som landmåler hos oss legger vi til grunn at du trives svært godt i møte med mennesker. Arbeidet foregår, i all hovedsak, i møte med kommunens innbyggere, utbyggere og privat næringsliv samt på tvers av sektorer og etater i kommunen for øvrig. Du motiveres av å bidra til å gjøre menneskene rundt deg gode. Du motiveres også av å levere resultater som et team som baseres på at hver enkelt leverer selvstendig på sine, definerte oppgaver.
Det tekniske utstyret og GIS-programvaren hos oss er lettbetjent og oppgraderes jevnlig. Vårt matrikkelkart (eiendomskart) er ett av de mest komplette og presise i Rogaland og ajourføres kontinuerlig.

Arbeidsoppgaver

 • avholde oppmålingsforretninger etter Matrikkelloven samt gjennomføre utstikking/innmåling
 • matrikkelføring og ekspedering av matrikkelbrev
 • oppdatering/ajourhold av kartgrunnlaget
 • beregning/utstikking av nye bygg i henhold til byggesøknad
 • andre oppgaver ved behov knyttet til avdelingens ansvarsområde som f.eks. saksbehandle seksjoneringsaker, bistå i salg av digitale geodata og utsendelse av meglerpakker ved behov, bistå i arbeidet som utstyrsansvarlig herunder oppdatering av gps-utstyr samt veilede eksterne og interne i MatrikkellovenLandmålerne har ansvar for saker knyttet til definerte geografiske soner.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som

 • har autorisasjon som eiendomslandmåler (landmålerbrev) eller på sikt vil oppfylle kravene for å få autorisasjon som eiendomslandmåler etter normalordningen eller overgangsordningen.
 • er godkjent som matrikkelfører eller har kjennskap til matrikkelføring. NB. Om du ikke er godkjent matrikkelfører vil du få kurs i dette.
 • har høyskoleutdanning primært innen landmåling og eiendomsdesign eller geomatikk alternativt med tilsvarende relevant teknisk utdannelse, gjerne med spesialisering innenfor landmåling og eiendomsfaget.
 • Kompetanse og erfaring innenfor eiendomsrett blir vektlagt.
 • har god kunnskap om Forvaltningsloven, Matrikkelloven, Plan- og bygningsloven samt andre relevante lover og standarder
 • god kjennskap til bruk av GPS og totalstasjon med tilhørende programvare, til aktuelle dataverktøy (GIS-programvare) og at man har generell, god IT-kompetanse, er serviceinnstilt og resultatorientert

Annen utdanning kombinert med relevant erfaring, kan erstatte utdanningskravet.
Det vil være en fordel med erfaring fra landmåling, geografiske informasjonssystemer (GIS) og kommunal saksbehandling, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Krav til god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper vektlegges sterkt.
Minst 2 referanser må kunne oppgis ved 2.gangsintervju.
Vitnemål/attester må vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling, samt har god evne til kommunikasjon
 • å jobbe målrettet og løsningsorientert
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Generelle lønnsplasseringer i hht. Hovedtariffavtalen
 • Vi har fleksitid, noe våre ansatte setter stor pris på.
 • I lunsjen kan du handle varm og kald mat i vår kantine.

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 43000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.

I kommunen er det ca 3600 ansatte i hel- og deltidsstillinger og modig, inkluderende og åpen er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes.

Annonser