Java systemutviklere og Web-utviklere

Kartverket søker systemutviklere til utfordrende og spennende oppgaver. Hos oss har du mulighet til å delta og påvirke de ulike fasene i en utviklingsprosess, herunder spesifikasjonsarbeid, systemarkitektur, løsningsarkitektur, systemutvikling, testing og produksjonssetting.

Kartverket har i dag en systemutviklingsseksjon med 35 høyt kompetente medarbeidere. Vi utvikler og forvalter mange systemer som håndterer samfunnskritiske data, deriblant Matrikkelen og Grunnboken. Vi har utviklet en rekke nasjonale løsninger som har høy samfunnsmessig nytteverdi, blant annet elektronisk tinglysing og endringsløsning for kommunereformen. Vi vektlegger systematisk arbeid med sikker systemarkitektur, samt moderne utviklingsmetodikk og verktøy i arbeidet vårt.

Arbeidsmiljøet vårt er profesjonelt og levende, og vi stiller høye krav til leveranser. Samtidig har vi en uformell tone der vi legger vekt på godt arbeidsmiljø og har rom for en god replikk og godt humør i arbeidshverdagen.

Arbeidssted vil være Kartverkets hovedkontor på Hønefoss. Etter endt prøveperiode vil det være mulig å arbeide på Oslo-kontoret vårt en dag i uken.

Arbeidsoppgaver kan være

 • Systemutvikling i Java, med vekt på god kunnskap om løsningsarkitekturer
 • Arbeid med UX og Web-design
 • Arbeid med applikasjonssikkerhet
 • Spesifikasjonsarbeid, samarbeid med forretningseksperter
 • Videreutvikling og vedlikehold av teknisk plattform
 • Arbeid med containerbasert utviklingsmiljø
 • Team-/prosjektledelse kan også være aktuelt, avhengig av kompetanse, erfaring og interesser
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning innen systemutvikling og/eller systemarkitektur fra høyskole/universitet, gjerne på masternivå
 • Erfaring/forståelse for både systematisk planlegging og smidig utviklingsmetodikk
 • Kjennskap til applikasjonssikkerhet
 • Svært gode ferdigheter i norsk og gode leseferdigheter i engelsk
 • Erfaring innen systemutvikling og løsningsarkitektur i Java er en fordel
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres til nivå “konfidensielt” for å tiltre stillingene
 • Nyutdannede kan også søke. Opplæring vil bli gitt
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig i en hverdag preget av høyt tempo
 • Evne til å sette deg inn i og håndtere komplekse problemstillinger og utviklingsomgivelser, både på egen hånd og i samarbeid med kolleger
 • Gode samarbeidsevner, kunne jobbe godt i team og i samarbeid med systemeiere og leverandører
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Være kvalitets- og løsningsfokusert
Vi tilbyr
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et høykompetent fagmiljø
 • Gode muligheter til faglig utvikling og avansement
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr 500 000 – kr 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder. Sterk satsing på kultur på Ringerike
 • Gunstig pensjonsordning og muligheter for lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Annonser