IT-utvikler/systemforvalter geodesi

Nå får du sjansen til å være med å drifte og vedlikeholde morgendagens kanskje viktigste kilde til fremtidsutvikling ved å søke på stillingen som It-utvikler/systemforvalter. Vi ser etter deg som kan være med å vedlikeholde systemene våre og som stiller høye krav til egne resultater.

Geodesi er en av fire divisjoner i Kartverket. Divisjonen overvåker hvordan jordens form, bevegelse og tyngdefelt endrer seg. Vi har ansvaret for det nasjonale geodetiske grunnlaget som er utgangspunktet for all fastsetting av posisjon, oppmåling, kartlegging og jordobservasjon.

Intelligente transportsystemer og fremtidens teknologidrevne utvikling vil i større grad basere seg på data fra globale satellittsystemer(GNSS). Våre over 200 GNSS-stasjoner eller permanente, geodetiske stasjoner, finner du over hele Norge. Stasjonene samler inn satellittobservasjonsdata og videredistribuerer dem til eksterne brukere gjennom CPOS-tjenesten vår.

Som fagperson klarer du å se at vedlikehold og drift er en liten bit av en større verdikjede – og har sammenheng med den verdiskapningen eksterne tjenestetilbydere gjør. Derfor vil betydningen og forståelsen av å ha et robust driftsmiljø være noe av det viktigste du bidrar med sammen med resten av seksjonen din.

Som medarbeider har du stor fagkompetanse innenfor ditt arbeidsområde, du er en lagspiller og stiller krav til egen innsats. Godt humører smittsomt, og vi tror på at humor i arbeidshverdagen er en viktig ingrediens. Stillingen inngår i seksjonen drift og tjenester, som samler inn, forvalter og distribuerer data fra våre permanente geodetiske stasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av våre egenutviklede og innkjøpte systemer
 • Spesifisere utviklingsjobber som bestilles fra vår it-tjeneste
 • Vedlikehold og videreutvikling av våre systemer
 • Inneha rollen som divisjonens IT-koordinator
Kvalifikasjoner
 • Du må ha høyere utdanning innen informasjonsteknologi, informatikk (programmering/systemutvikling) eller geomatikk, minimum bachelorgrad
 • Det kreves erfaring med programmering i Java, C eller C++ og at du raskt kan sette deg inn i/ forstå andre programeringsspråk
 • Det er ønskelig med kunnskap om databaser og databasemodellering, erfaring med Linux og utvikling av TCP/IP-nære program
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du må ha evne til å jobbe strukturert
 • Du må være en lagspiller som ønsker og evner å ta ansvar for oppgaver i teamet
 • Du tar initiativ og har gjennomføringsevne
 • Du må være kvalitets- og løsningsorientert og generelt være en problemløser
 • Du må ha lyst til å lære, lyst til å utvikle deg og lyst til å bidra positivt inn i seksjonen
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør vektlegges
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder. Sterk satsing på kultur på Ringerike
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør, fra  kr 510 000 – kr 630 000, etter kvalifikasjoner
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Annonser