Indre Østfold kommune har ledige stillinger innen GIS og geomatikk

Geodataenheten i Indre Østfold kommune har mange spennende oppgaver innenfor geografiske informasjon (GIS) og oppmåling. Vi utvikler, drifter, oppdaterer og vedlikeholder kommunens digitale kartverk internt og på web. Geodata tilrettelegger geografiske data for innbyggere, utbyggere, næringsliv og saksbehandlere.

Indre Østfold er i sterk vekst, og behovet for å styrke og videreutvikle webløsningene, kvalitetsheve matrikkel og planbasen, tilrettelegge for 3D, bruke GIS til analyseopgaver og produsere temakart er økende. Vårt mål er å få gode publikumsløsninger på web.

Vi benytter blant annet GisLine, ArcGIS, QGIS, FYSAK i dag, men er åpne for å ta i bruk også andre applikasjoner.

Enheten har et sterkt fagmiljø på 9 personer og samarbeider tett med enhetene byggesak, plan og landbruk.

Om stillingen

Vi søker etter to faste medarbeidere som er motivert for å jobbe med ulike oppgaver innenfor GIS.

Vi ønsker en person som ser muligheter og ønsker å bruke geografisk informasjon på nye måter, på tvers av fagfelt, og på den måten bidra til samfunnsutvikling på en spennende måte.

Vi har også behov for en som ønsker å jobbe systematisk og ryddig med kartdatabaser og systemer. En som som kan bidra med å heve kvaliteten og utføre analyser ved behov.

Det kan også være behov for å bidra innenfor andre oppgaver innenfor enheten. Det vil bli lagt vekt på hvilke kompetanse og ønsker den enkelte har på hvordan oppgavene blir fordelt.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle kommunens kartløsninger
 • Tilrettelegge data for internett og intranett
 • Produksjon av temakart, analyser og rapporter
 • Jobbe med kommuneplanens arealdel
 • Tilrettelegge saker til politisk behandling (3D, sikt, høyder..)
 • Være med på å utvikle og presentere geografiske data
 • Forvaltning, drift og vedlikehold kartdatabaser (temabaser og planregister)
 • Bidra til en god og målrettet utvikling av hele enhetens fagområde
 • Andre oppgaver innenfor enheten kan påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master/bachelor innen geomatikk, IT eller annen relevant teknisk utdannelse. Søkere med tilsvarende realkompetanse vil også bli vurdert.
 • Geodata og god IT-kompetanse
 • Kunnskap om bruk av laserdata, 3D ++
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Ønskede personlige egenskaper for stillingene

 • Være serviceorientert og ha gode evner til å samarbeide med andre
 • Håndtere tidkrevende og komplekse oppgaver
 • Kunne jobbe selvstendig og systematisk
 • Ha glød, initiativ og se muligheter
 • God gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet plan, byggesak og landbruk
 • Lyse trivelige lokaler sentralt i Askim (450 meter fra Askim stasjon)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bildelingsordning
 • Fri parkering og tilgang til ladestasjon for el-bi
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår

 

Generelle opplysninger

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Om Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune er en ny sentral kommune i Viken. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og landets største jordbrukskommune. Våre to byer Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv og et næringsliv i stor vekst.

Vi har en strategisk beliggenhet med vår nærhet til Oslo og Folloregionen, og sentralt plassert i tidligere Østfold.

Annonser