Fredrikstad kommune søker en dyktig landmåler

Virksomhet Geomatikk har 17 medarbeidere og er en av 5 virksomheter i Miljø- og byutviklingsetaten (MBE). MBE er en av 3 etater i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling og virksomheten har et rikt samarbeid med disse.

Vi kan tilby– Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.- Et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp.

– Fleksibel arbeidstid, samt gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

– Personlig autorisering av landmåler iht. matrikkelloven.

– Landmålerne bruker for tiden egen bil, og har årlig fast bilgodtgjørelse i tillegg til fri parkering og godtgjørelse etter statens satser.

Hovedoppgaver

– Stillingen er tillagt arbeider etter matrikkelloven. Vesentlig gjennomføring av oppmålingsforretninger fra godkjent søknad til matrikulert forretning, samt kvalitetsforbedring av matrikkelen.

– Virksomheten bruker moderne Topcon GPS mottakere, beregninger foretas i GisLine og matrikkelføringen foretas i matrikkelklienten fra GisLine.

Kvalifikasjonskrav

– Det kreves 3-5-årig utdannelse fra høyskole/universitet med relevant fagkrets.

– Lang relevant praksis kan erstatte formell utdannelse.

– God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

– God kunnskap om matrikkelen og oppmålingsforretninger.

– Det kreves evne til å jobbe selvstendig med enkeltsaker og i team for felles utfordringer og personlig videreutvikling.

– Det kreves førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

– Du har gode samarbeidsevner og evne til medvirkning.

– Du er fleksibel og evner å levere på korte tidsfrister.

– Du evner å jobbe systematisk og levere på et høyt faglig nivå.

– Du har erfaring fra å jobbe med kommunale prosesser.

– Erfaring med GisLine-programvare og bruk av GPS vektlegges.

– Kvalifikasjoner for å kunne bli autorisert eiendomslandmåler blir vektlagt.

– Det vil bli lagt vekt på praksis i forhold til arbeidsoppgavene, innsikt i tingsrett og forståelse for eiendomsfaget.

– Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.

Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.

Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Petter Stordahl, tlf. 918 39 106 eller fagleder Inger Salhus, tlf. 920 98 420.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

 

Annonser