Førsteamanuensis i geomatikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk har ansvaret for masterstudiet i geomatikk ved NTNU, samt geomatikkutdanning både ved masterstudiet i bygg- og miljøteknikk og bachelorstudiet for bygningsingeniører. I forbindelse med samlokalisering og samordning av byggstudiet på bachelor- og masternivå, samt økt fokus på digitalisering i studiene, søker vi etter en kandidat med bred geomatikkbakgrunn. Stillingen vil være tilknyttet Faggruppe for geomatikk.

Kandidater til stillingen må kunne bidra til den grunnleggende geomatikkutdanningen ved instituttet, samt kunne engasjere seg i forskning knyttet opp mot geodesi/landmåling, 3D digitale modellering eller geografisk informasjonsvitenskap. Det er videre ønskelig at aktuelle kandidater har gode forutsetninger for å drive forskning i skjæringspunktet geomatikk/digitalisering/datateknologi. Bruk av maskinlæringsteknikker kan være et eksempel på dette.

Søknadsfrist 13. april 2021

Fullstendig stillingsbeskrivelse på:

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/202922/associate-professor-in-geomatics-department-of-civil-and-environmental-engineering-iv-82-21

Annonser