Direktør Statens kartverk

Kartverkets hovedmål er å sørge for oppdatert kart- og eiendomsinformasjon som grunnlag for verdiskapning og utvikling. Dette er viktig for å ivareta ulike behov i samfunnet, som blant annet bedre ressurs- og arealforvaltning, raskere utbygging av infrastruktur, sikker og effektiv sjø- og landtransport og økt trygghet mot flom og ras.

Kartverket skal gjøre offentlig stedsinformasjon lett tilgjengelig, og være et innovativt fagmiljø innen stedsrelatert data. Ny teknologi og nye tjenestemodeller gir store muligheter for innovasjon og utvikling i en framtidsrettet etat. Kartverket har en sentral rolle i koordinering og gjennomføring av den nasjonale geodatastrategien «Alt skjer et sted».

Vi søker en strategisk og samlende direktør som kan bidra til å realisere ambisjonene for vår nasjonale geografisk infrastruktur. Stillingen krever bred ledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner. Ny kartverksdirektør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse, og evne til å lede endrings- og utviklingsprosesser, er sentralt for å lykkes.

Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gode kommunikasjonsferdigheter, evne til å begeistre, bygge relasjoner, samarbeide, inspirere og gi tydelig retning for Kartverkets arbeid. Erfaring fra/forståelse for utvikling av digitale tjenester er en fordel.

Stilingen er et åremål for seks år med mulighet for forlenging i en ny seksårsperiode.
Lønn etter avtale.

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå hemmelig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92085397 eller Jarle Jensen, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, tel. 97505056. Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 28. oktober 2019.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Annonser