Digitaliseringsarbeid på plan- og byggesaksområdet i DiBK

DiBK er i gang med å etablere tjenesteplattformen Fellestjenester PLAN. Plattformen skal legge til rette for mest mulig selvbetjening og automatisering. Arbeidet gjør vi i samarbeid med planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I arbeidet med Fellestjenester PLAN er følgende målsettinger vektlagt:
1. Skape et attraktivt marked for kommersielle aktører som kan tilby gode støtteverktøy for planleggere og kommuner
2. Etablere en infrastruktur som kan sjekke plandata mot gjeldende regelverk og sikre informasjonsflyt mellom alle berørte parter i ulike faser i planprosessen
3. Bidra til bruk av produktspesifikasjonen ePlanSak i nært samarbeid med KS
4. Gjøre sektordata og planinformasjon, samt historiske data som er relevante, tilgjengelig i planprosessen
Fellestjenester PLAN bygger videre på den teknologiske infrastrukturen som allerede er etablert gjennom vår tjeneste for automatisk kontroll av byggesøknader for innsending til kommunene, kalt Fellestjenester BYGG.
Fellestjenester PLAN er i tidlig fase. I tråd med vår agile utviklingsstrategi blir tjenesteplattformen videreutviklet og forbedret i tett dialog med samarbeidspartnere og leverandører av sluttbrukertjenester i markedet.
En viktig oppgave i oppbyggingsfasen er å bemanne opp en god servicedesk-tjeneste som kan bistå de IKT-leverandørene som tilbyr støtteverktøy. Vi ønsker også å styrke teamet vårt som tester nye moduler før produksjonssetting. Den vi ansetter får i tillegg ansvar for å etablere dialog og bistå IKT-leverandører som ønsker til å tilby støtteverktøy for planleggere og kommuner.

 

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å knytte til oss en person som kan bistå i direktoratets digitaliseringsarbeid og hjelpe til med

 • å svare på henvendelser på teknisk servicedesk
 • testing av tekniske løsninger og tjenester
 • driftsstøtte/overvåkning av våre løsninger og tjenester
 • å sikre at tjenestene våre er brukerrettet og med et klart språk
 • drift og videreutvikling av tjenesteplattformen Fellestjenester PLAN og BYGG
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Meget gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • God og fleksibel i kommunikasjon og samarbeid med andre
 • Kjennskap til planprosessen og erfaring fra arbeid med plan- og bygningsregelverket og offentlig forvaltning vil være en fordel, men ingen forutsetning.
Personlige egenskaper
 • Du har evne og vilje til å sette deg inn i nye arbeidsområder raskt
 • Du jobber godt både selvstendig og i team
 • Du er organisert og ryddig
 • Du er initiativrik og nysgjerrig
 • Du trives med og er god på å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Du har en høy grad av gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø på et område som får stor politisk oppmerksomhet
 • Mulighet for faglig utvikling i et bredt sammensatt faglig miljø
 • God pensjons, forsikrings- og boliglånsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie
 • Moderne og hyggelige lokaler i Oslo sentrumVi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.
  Vi deltar i statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsett funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli brukt til statistikkformål jf. regjeringens inkluderingsdugnad.Regler i offentleglova om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.
Annonser