Bærum kommune søker geodataingeniør/overingeniør

Avdelingen Kart og GIS er organisert under tjenestested Geodata hos landets femte største kommune. Geodatas samfunnsoppdrag er å sørge for god, effektiv tilgang tiloffentlig geografisk informasjon for offentlige og private kunder, samt bidratil digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i kommunen. Ajourføring av kommunens grunnkart, produksjon av temakart- og GIS-analyser, applikasjonsforvaltning og utvikling av nye digitale tjenester samt IT-prosjektledelse, er sentrale oppgaver for avdelingen.
Avdeling Kart og GIS jobber opp mot fagmiljøene for å tilrettelegge kartdata og digitale løsninger. Vi bruker GISLINE til dataforvaltning, ESRI Enterprise og FME til GIS-analyser, visualisering, samt web- og mobile tjenester. Avdelingen står overfor store utviklingsbehov med 3D visualisering og forvaltning.
Vi søker nå en dyktig, kreativ GIS-utvikler til en 100% fast overingeniørstilling i avdelingen. Som GIS-utvikler skal du sørge for at geodata blir oppdatert i våre GIS-løsninger, levere nye digitale tjenester til serverløsninger, web-applikasjoner, desktop-produkter og mobile løsninger. Du vil ha et tett og aktivt samarbeid med mange dyktige kollegaer og få jobbe med spennende prosjekter som for eksempel nye planutvikling, “smart city”, mobilitet, maskinlæring og innbyggerdialog- og medvirkning.

Arbeidsoppgaver
• Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre stedfestedeinformasjon for interne og eksterne brukere
• Utvikle, integrere og konfigurere våre ulike GIS-løsninger
• Automatisere arbeidsprosesser
• 3D-modellering, modellsamordning og visualisering av romlig data
• Være ansvarlig for systemforvaltning, brukerstøtte og rådgiving innenforkommunens ulike GIS-systemer
• Aktivt samarbeide med andre interne og eksterne utviklingsteam
• Veilede og bistå interne og eksterne brukere om data og GIS-relatertespørsmål
• Lede og delta i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner
• Utdanning fra høyskole/universitet i GIS / informatikk/ geomatikk, minimum bachelornivå
• Minimum 3-års relevant arbeidserfaring. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
• Dokumentert erfaring med ESRI-teknologi, FME og systemforvaltning
• Erfaring med å jobbe mot REST API
• Ønskelig med
• erfaring og kjennskap med mobiltjenester
• kjennskap /erfaring med standardisering SOSI/BIM
• kjennskap til og erfaring med 3D teknologi som VR og drone
• kjennskap og erfaring med GISLINE programvare
• Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
• Du er faglig engasjert i GIS, liker å boltre deg i anvendelse av nye teknologier til daglig produksjon
• Du samarbeider på tvers av ulike fagområder, samtidig jobber du selvstendig, strukturert og nøyaktig
• Du jobber analytisk, strategisk og ser helhetsbildet
• Du trives med høyt tempo og kan levere på korte frister
• Du er løsningsorientert og serviceinnstilt
• Du har gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
• Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø
• Fokus på teknologi, innovasjon og nytenkning
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Lønnes som overingeniør avhengig av erfaring og kompetanse. For særskilt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes
• Kompetanseutviklingsstipend
• Offentlig tjenestepensjonsordning
• Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Om arbeidsgiveren
Vårt mål er å skape et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, for i dag og all overskuelig fremtid. Vi skaper rammer som sikrer at de aller minste blir velfungerende småfolk og bygger arenaen der drømmer kan skapes i hvert spark på ballen og hvert svømmetak gjennom vannet. Vi gir de som har mistet håp en hverdag med mestring og mening og gir de eldste blant oss verdigheten de fortjener.

Link til hvordan søke på stillingen her

Annonser