Bodø kommune søker seksjonsleder oppmåling

Teknisk avdeling, Bygg og miljø har ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder for seksjon for oppmåling med tiltredelse snarest.

Teknisk avdeling består av ca. 200 ansatte og er inndelt i fire ulike kontorer; Bygg og miljø, Byutvikling, Byteknikk og Vann og avløp. Avdelingen ledes av kommunaldirektør for Teknisk avdeling. Bodø er en by i vekst og Teknisk avdeling har stor tjenesteproduksjon innenfor mange viktige områder som har betydning for innbyggernes dagligliv. Avdelingen har et stort tverrfaglig miljø som gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Bygg og miljø består av 44 personer fordelt på tre seksjoner, og jobber hovedsakelig med forvaltningsoppgaver. Seksjonen jobber med oppmåling, matrikkelføring og eiendomsskatt. Seksjonsleders primæroppgave vil være å lede seksjonenes faglige arbeid. Det innebærer ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver, sikring av fremdrift og gjennomføring av oppgaver, holde seksjonen oppdatert på fag, samt endringer i lovverk og andre kvalitetskrav. Seksjonslederen vil være en del av ledergruppa på Bygg og miljø, hvor fokus vil være å jobbe for økt samhandling mellom fagmiljøene, samt effektivisering av saksbehandling og rutiner.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 •           Ledelse og organisering av arbeid etter matrikkelloven og eiendomsskatteloven
 •           Ansvar for daglig drift, faglig oppfølging og kompetanseutvikling
 •           Delegerte oppgaver for personal og økonomi
 •           Veiledning av innbyggere, utbyggere og næringsliv

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet

I tillegg vektlegger vi:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med matrikkelloven og eiendomsrett, gjerne også kjennskap til eiendomsskatteloven.
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Tydelig og tillitsskapende

Vi tilbyr

 • En arbeidshverdag med interessante eiendomsfaglige problemstillinger innenfor et større fagmiljø
 • Du vil møte engasjerte og dyktige medarbeidere med godt humør og stor takhøyde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter avtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne:

Inger Eggen, leder oppmåling, mobil 94131909,  Inger.Margrete.Eggen@bodo.kommune.no

Kari Skirbekk, leder Bygg og miljø, mobil 90162488, kari.skirbekk@bodo.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

Annonser